Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Verkoop dashboard in Autoflex. Ga naar: Bestand / Autoverkoop / Verkoop dashboard.

Verkoopdashboard

...

Werking:

 • kolom order/fact: via de knop die er getoond wordt kan direct de order / factuur geopend worden

 • kolom ingekocht: aangevinkt als er een inkoop voor de auto is (nog niet verkocht)

 • kolom gevrijwaard: aangevinkt als er een vrijwaring voor deze auto is

 • kolom interne order: aangevinkt als er een interne order voor de auto is

 • technisch klaar: aangevinkt als de interne order de status WINT is en gereed aangevinkt

 • gefactureerd: er is een factuur van de autoverkoop order gemaakt

 • betaald: de openstaande post = 0

 • kolom afgeleverd: Uitgevinkt als veld moet nog afgeleverd worden in de stamgegevens van de auto (verkoop) aan staat

 • kolom akkoord: zichtbaar als je rechten hebt op het veld 'sale_ok' van de tabel dafldihd

Info

Gerelateerde artikelen

...

Page Properties
hiddentrue


Related issues