Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Verkoop voertuig → Verwerking - Orderbevestiging

Bij het verwerken van de order, in de tab: Verwerking bij de keuze: Orderbevestiging is er nu een keuze: Bovag bij gekomen.

Zodra deze optie is aangevinkt zal het Bovag: Koopovereenkomst-auto-particulier PDF document worden aangemaakt. Deze kan worden geprint via de print knop of direct naar de klant via e-mail worden verstuurd.

De bovag koopovereenkomst is alleen zichtbaar bij verkoop naar particuliere kopers.

Voorbeeld: Koopovereenkomst-auto-particulier PDF

Alle velden op het formulier die van belang zijn worden door het Autoflex systeem al ingevuld.

Dit zorgt voor een net en duidelijk formulier zonder fouten bij het overtypen! Heel handig.

...