Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Let op: Een dubbele RDP koppeling (thin-client → server, server → Autoflex ) kan veroorzaken dat de printopdracht vertraagd aankomen aankomt bij de printer. Dit kan alleen opgelost worden door direct vanaf thin-client naar Autoflex te gaan.

...