Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Met de module in- en verkoop kun je het proces van de inkoop en de verkoop van auto’s vanuit  één één document doorlopen. Van offerte, orderbevestiging  tot tot en met factuur. Een eventuele 'inruiler' wordt na het invoeren direct verrekend. In- /Verkoop voertuig zorgt voor automatische BPM, rest BPM en BTW berekeningen (voor NL gekentekende voertuigen). Zowel marge-boekingen als BTW-boekingen kunnen worden verwerkt. De RDW (OVI) data is al automatisch inbegrepen.

...