Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor het versturen van een uitnodiging naar http://klantenvertellen.nl moeten een aantal zaken worden ingesteld in Autoflex 9.

Instellen

Klantenvertellen.nl selecteren

Image Modified

Ga in Autoflex naar Extra → Opties → tabblad Koppelingen / Paden

Vestiging selecteren

Image Modified

  • Klik op de knop Selecteer de vestiging, er volgt een overzicht van één of meer vestigingen waaruit kan worden gekozen.

Aantal dagen voor verzending instellen

Image Modified

  • Geef het aantal dagen in voor verzenden. Zodra de uitnodiging is verzonden naar http://klantenvertellen.nl zal de e-mail na het opgegeven aantal dagen worden verzonden aan het opgegeven e-mail adres van klant.

Gebruiken

Enquete verzenden vanuit order

Image Modified

Zodra de order wordt geprint kan "Enquête verzenden" worden aangevinkt, klik daarna op afdrukken verwerken.

E-mail adres selecteren/aanmaken

Image Modified

Het e-mail adres wordt automatisch ingevuld indien deze bekend is bij de klant. Selecteer een e-mail adres.
Indien leeg vul deze in en klik op OK. De uitnodiging wordt verzonden naar http://klantenvertellen.nl .

Als het voertuig bestuurd wordt door een lease rijder dan gaat de uitnodiging naar deze persoon.

Optie: verzend geen enquete

Image Modified

Indien verzend geen enquête is aangevinkt (standaard uitgevinkt), dan wordt er geen uitnodiging verzonden.

Achteraf de uitnodiging alsnog verzenden

Image Modified

Ga naar de specificatie van de factuur → Enquete. Klik hier op Verzend enquete

Gerelateerde artikelen

Filter by label (Content by label)
page
showLabelsfalse
max10
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@82a
showSpacefalse
sortmodified
showSpacetypefalsepage
reversetruetype
labelsRapporten Rapport rapportage autoflex10 Verkoop auto inkoop facturen
cqllabel = "autoflex9" and type = "page" and space = "AS"labelsRapporten Rapport rapportage autoflex10 Verkoop auto inkoop facturen