Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Er zijn twee methoden voor het berekenen van BTW bij margevoertuigen, namelijk 'Individueel' en 'Globaliseren'.

BTW uit marge voertuigen financieel verwerken


De meest gebruikte methode is 'Globaliseren'. Met deze methode wordt de af te dragen BTW bepaald door de bruto winstmarge over alle inkopen en verkopen in de betreffende periode.
Tot de inkoopprijs wordt ook de ingekochte BPM gerekend voor de margeauto's die geïmporteerd worden uit het buitenland en de terug ontvangen BPM bij verkoop van de margeauto binnen de EU behoord tot de verkoopprijs.

...

Bij 'Individueel' kijk je per auto naar de bruto winstmarge, en doe je aangifte wanneer de betreffende auto wordt verkocht. 

Methode 1: Globaliseren

Er is een Globalisatie rapport beschikbaar om precies te zien welk bedrag je mee moet nemen in de BTW aangifte. 

Rapporten → Autoverkopen → Globalisatie

We hebben in dit voorbeeld €10610,- bruto winst gemaakt. De af te dragen BTW bedraagt €1841,40.
Deze gegevens verwerk je in het memoriaal dagboek van je boekhoudpakket. 

Methode 2: Individueel

Bij de individuele regeling worden er 2 financiële mutaties gedaan wanneer een marge auto verkocht wordt. 

...