Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bandenlabels kunnen worden gebruikt vanaf de Business versie van Autoflex.

De volgende onderwerpen worden hieronder besproken:

Table of Contents

Stap 1. Printer installeren

De printer wordt net als alle printers geïnstalleerd.

  • Rema Tip Top

  • Zebra labelprinter

Stap 2. Instellen labels

Voor het afdrukken van een bandenlabel via de Rema Tip Top printer hoeft alleen een label te worden ingesteld, het afdrukken gaat niet via de labelprinter maar je kiest de Rema Tip Top printer als printer. 

Hieronder wordt eerst het instellen van het label beschreven.

Stamgegevens etiket

Ga in Autoflex naar Systeem → Facturering → Klantcategorieën. Kies voor standaard, hierna tabblad etiketten. Kies voor bandenlabel en klik op wijzigen. Kies voor kettingpapier en maak een nieuw bandenlabel aan volgens bovenstaand voorbeeld. Hierna dien je de velden op het bestaande formaat iets te verschuiven c.q. een groter lettertype te geven.

Stap 3. Label afdrukken

Om het label af te drukken ga je naar de stamgegevens van de banden en gebruik de knop afdrukken, selecteer de juiste printer, het label zal nu voor vier banden worden afgedrukt.

Stamgegevens banden

Gerelateerde artikelen

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max10
sortmodified
showSpacefalse
reversetrue
cqllabel = "autoflex10" and space = "AF10"