Werkorder resultaat tonen (winstmarge)

Kan ik zien wat ik verdien op een order? Welke marge maak ik op een order? Welke korting kan ik geven zodat ik toch een gezonde winstmarge op deze order haal?

Winstmarge bekijken

Voor de hoofdrollen in Autoflex is de Winstmarge knop zichtbaar in elke werkorder

In de werkorder is voor de rollen Eigenaar / Administratie / Receptionist en Chef werkplaats de knop Winstmarge zichtbaar. Dit is het euroteken naast de recepturenknop.

Knop € bij werkorder toont marge resultaat

Knop € bij werkorder toont marge resultaat

image-20240508-093712.png

De knop toont een pop-up waarbij over de onderdelen en verrichtingen de marge wordt berekend tussen inkoop en verkoop. Hierdoor zie je wat je op de order verdient als winstmarge.

Marge dialoog met waarschuwing

Marge dialoog met waarschuwing

Screenshot 2024-05-26 at 10.28.13.png

 

Indien er in de dialoog een gevarendriehoek/waarschuwing staat, dan kun je daar op klikken om te zien wat er niet juist staat ingesteld.

Een orderregel is van een van onderstaande onderdeeltypen:

Type in orderregel

Categorie in marge berekening

Type in orderregel

Categorie in marge berekening

Onderdeel

Onderdelen

Verrichtingen

Verrichtingen

Overige

Onderdelen

 

Detail orderregel :

Waarschuwing, missende gegevens

Dialoog met uitleg (indien op waarschuwing geklikt)

Dialoog met uitleg (indien op waarschuwing geklikt)

 

in dit voorbeeld zijn diverse onderdelen zichtbaar zonder inkoopprijs

Oplossen

Zodra je het onderdeel opzoekt, de inkoopprijs opvoert, terugkeert naar de werkorder en klikt op de margeknop, dan zul je zien dat de ‘problemen’ voor dit onderdeel zijn opgelost.

Je moet dit dialoog verlaten en het onderdeel opzoeken in de werkorder, tab Invoer

 

 

 

Onderdelen vanuit grossiers

Onderdelen vanuit grossiers

Vanuit de meeste grossiers komen in- en verkoopprijzen mee met het importeren van onderdelen. Bij waarschuwingen kan je dit via bovenstaande uitleg zelf controleren en corrigeren.

Controle

 

 

Na het oplossen van de inkoop op onderdelen is er nog een regel over → Arbeid (zie volgende hoofdstuk)

Berekening op arbeid

Als er op de werkorder geklokt is, dan worden de uren van het klokken gebruikt voor het berekenen van de marges op de order. En in dit geval dus niet de regels met Arbeid.

Marge op arbeid / verrichtingen berekenen wordt op een van onderstaande manieren berekend:

  1. op basis van inkoop / verkoop op de invoer arbeid in de orderregel

  2. op basis van geklokte uren

1. Berekening arbeid op orderregels

op basis van inkoop / verkoop op de invoer arbeid in de orderregel

op basis van inkoop / verkoop op de invoer arbeid in de orderregel

De orderregel waarvan nog een waarschuwing wordt getoond.

Als we in de details kijken, zien we dat er geen inkoopprijs is vastgelegd

Detail arbeidsregel

Detail arbeidsregel

Geen waarschuwing

Geen waarschuwing

In het marge-overzicht voor deze order is de arbeid nu meegerekend conform de inkoop. De laatste waarschuwing is hiermee ook weg en aan alle eisen voor een correcte weergave van de marge op deze order is voldaan.

2. Berekening op basis van geklokte uren

Om op basis van geklokte uren te calculeren moet eerst in het profiel van de monteur een kostprijs uurloon worden opgevoerd. (Profielfoto → Mijn Profiel → Financiëel)

Personeelslid - Financieel

Personeelslid - Financieel

Wanneer je de uren klokt (door klokken in de workflow of door geklokte uren op te voeren), dan zie je de gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief, voor het onderdeel APK afmelden

Geklokte uren op order

Geklokte uren op order

 

 

Het onderscheid tussen inkoop arbeid op de orderregel of dmv. klokken op de order wordt in de marge dialoog aangegeven met het vinkje: Heeft tijdregistraties.

Als er wel uren zijn geklokt, maar er is voor die medewerker geen uurloon ingevoerd, dan geeft de marge berekening de volgende melding:

Corrigeer bovenstaande fout door in het profiel van de medewerker uurloon op te geven

 

Opmerkingen

 

Gerelateerde artikelen