Performance Autoflex 9 - Verbeterpunten

Wat zijn de configuraties en instellingen voor Autoflex 9, lokaal gebruik, om de performance te verbeteren?

Algemene info

In dit document wordt beschreven wat je kan doen als een klant performance issues heeft (meestal na overgang naar nieuw systeem/Windows versie). Dit document is opgedeeld in twee delen, het eerste deel bestaat uit Configuratie die wij afraden om diverse reden, hiervoor geldt dat deze configuratie mogelijk wel werkt maar dat we hier garantie voor kunnen afgeven. Het tweede deel bestaat uit tweaks die gedaan kunnen worden om de performance van Autoflex te verbeteren.

Configuraties die Autoflex niet support

Autoflex 9 als published app
Wij raden af om Autoflex 9 als published app uit te rollen in een RDS omgeving. RDS kan wel gebruikt worden maar alleen in een Remote Desktop deployment.

Autoflex 9 opstarten vanaf een fileserver/SAMBA server met SMB protocol hoger dan 1.0.
De vfp9 databases werken niet goed als deze op een file server geplaatst worden die een nieuwere versie van het SMB protocol gebruiken. Hoewel dit niet perse inhoud dat dit niet gaat werken moet men er wel rekening mee houden met een hoger risico op corrupte databases.

Autoflex 9 in combinatie met VSS snapshots.
Wij raden het af om een snapshots te maken van de Autoflex 9 databases op het momenten dat Autoflex 9 nog in gebruik is door eind gebruikers. Deze snapshots zijn namelijk niet te gebruiken voor restore, en een snapshot van deze databases maken terwijl deze gebruik zijn heeft mogelijk als gevolg dat de databases corrupt worden.

Autoflex 9 backuppen overdag
Wij raden aan om de backup zo in te stellen dat deze op een tijdstip uitgevoerd worden dat er geen gebruik maakt van de Autoflex 9 applicatie. Bijv. om 12:00 uur 's nachts. Het is ook verstandig om openstaande instanties van de Autoflex 9 applicatie te sluiten voordat een backup gemaakt wordt.

Performance Tweaks in nieuwe omgevingen

Databases van autoflex 9 her-indexeren en comprimeren.
Het is aan te raden om na een migratie naar een nieuw systeem de databases van Autoflex 9 een keer te her-indexeren en te comprimeren. Dit kan je doen door de volgende handelingen in Autoflex 9 uit te voeren:
Her-indexeren

  1. Ga naar Systeem → Herindexeren/comprimeren tabellen…

  2. Zorg dat alles in de rechter kolom komt te staan met de dubbele pijlen 

  3. Druk op ‘OK’ om het herindexeren te starten en bevestig met ‘JA’

  4. Start Autoflex opnieuw op


Autoflex 9 config.fpw file.
In het verleden werd het geheugen gebruik van Autoflex 9 beperkt door middel van een tweetal settings in de config.fpw file. Wij raden aan om deze instelling uit de config.fpw file te halen zodat Autoflex 9 geen beperkingen meer heeft m.b.t. het geheugen gebruik. Dit heeft een positief effect op de performance van Autoflex 9. Hieronder een voorbeeld van deze instellingen, de betreffende config file is terug te vinden in de hoofdmap van Autoflex.

BG_MEN = 11013312 FG_MEN = 11013312

 

Uitschakelen fair sharing in windows server.
Deze instelling is van toepassing op RDS/Terminal servers. In de recente versie van Windows wordt er gebruik gemaakt van een fair sharing policy. Wij adviseren om deze policy uit te zetten op de RDS/Terminal server. Deze policy kan uitgeschakeld worden m.b.v. Powershell script op de RDS/Terminal Server zelf. Met het volgende commando kan gecontroleerd worden of deze policy ook daadwerkelijk actief is.

gwmi win32_terminalservicesetting -N “root\cimv2\terminalservices”

De volgende 3 instellingen zijn daarbij van belang (afhankelijk van de configuratie van de betreffende omgeving)

EnableDFSS (deze moet op 0 staan) EnableDiskFSS (deze moet op 0 staan) EnableNetworkFSS (deze moet op 0 staan als er gebruik gemaakt wordt van een netwerkshare)

Met de onderstaande commando’s kunnen de betreffende instellingen aangepast worden.

 

Virus scanner en autoflex 9.
Wij raden aan om de bestanden van Autoflex 9 uit te sluiten van de virus scanner. Het betreft hier de mappen AFLWIN en de Autoflex map. Het scannen van de Autoflex 9 bestanden tijdens het gebruikt kan leiden tot corrupte databases.