Kilometerstanden melden via NAP/OKR

De volgende onderwerpen worden hieronder besproken:

In Autoflex kan je de kilometerstanden melden bij de RDW, je geeft de afgelezen tellerstand door bij het uitvoeren van reparatie, onderhoud en banden aan een voertuig. Onder reparatie wordt verstaan schadeherstel, recall- en garantiewerkzaamheden. . 
Dit kan met de module: RDW diensten en een abonnement bij VWE of A2SP. Heb je deze module nog niet? Klik hier! Voor meer informatie over tellerstanden, klik hier voor de website van de RDW

Stap 1: Aanzetten kilometerstanden doorgeven

Opties → Tellerstanden melden bij NAP/OKR

Opties → Tellerstanden melden bij NAP/OKR

Om gebruik te kunnen maken van het kilometerstand melden, dien je het vinkje aan te zetten bij “Tellerstanden melden bij NAP/OKR”. Deze instelling vindt je bij Extra > Opties > tabblad Facturering.


Stap 2: Manieren om de kilometerstand door te geven

Je hebt drie mogelijkheden om een kilometerstand door te geven. Het advies is om gelijk na opname van de tellerstand dit te melden. Het melden geldt voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens (tot 3500 kg) bij reparaties, onderhoud
en bandenwissel boven een bedrag van € 150,- (inclusief BTW). Dit geldt ook voor garantie- en recallwerkzaamheden.

Dit zijn de drie manieren:

A. Bij het maken van de werkorder:

A. Bij het maken van de werkorder:

Wanneer je een werkorder aanmaakt en er is nog geen kilometerstand voor dit voertuig doorgegeven, dan zie je in de kop van de werkorder achter het veld “Tellerstand” in het rood staan: OKR (niet gemeld)

Je kan nu de tellerstand invullen en dan klikken op de melding “OKR (niet gemeld)".

Melden tellerstand

Melden tellerstand

Je krijgt nu een scherm te zien voor het melden van de kilometerstand. Ter controle wordt bovenin nogmaals het gewicht vermeld zodat je
beoordelen of je wel of niet de kilometerstand hoeft te melden. In dit scherm zie je ook een overzicht van eerder gedane meldingen vanuit Autoflex.
Je kan nu via de knop “Melden” linksonder de kilometerstand doorgeven aan het RDW. In het rechtergedeelte krijg je de retourmelding te zien van RDW over jouw tellerstandmelding. Na de melding zal in het werkorderscherm achter
tellerstand nu komen te staan: “OKR gemeld”.

B. Bij het maken van de werkplaatsfactuur.

B. Bij het maken van de werkplaatsfactuur.

Wanneer je bij het maken van de werkorder nog geen tellerstand heeft gemeld, zal automatisch bij het verwerken van order naar factuur de opgegeven kilometerstand gemeld gaan worden bij het RDW. Naast het veld
Km.stand” zie je nog een knop met de laatst bekende kilometerstand die overgenomen kan worden door er op te klikken. Daarnaast staat vermeld dat de “Tellerstand wordt gemeld voor OKR”.

C. Een niet gemelde kilometerstand achteraf melden

C. Een niet gemelde kilometerstand achteraf melden

(Alleen mogelijk met Autoflex Business). Daarnaast is er ook nog een mogelijkheid om een tellerstand historie op te vragen.

Mocht je achteraf nog een kilometerstand willen melden, dan kan je dit doen in het scherm “Facturen”. Selecteer de betreffende factuur door deze aan te klikken en kies dan voor de knop “Specificatie”. Je krijgt een specificatie van de
factuur te zien en je ziet gelijk of deze kilometerstand wel of niet gemeld is. Je kan met de knop “Tellerstand melden” onder in dit scherm alsnog de opgenomen kilometerstand melden.

Opvragen tellerstandhistorie

Opvragen tellerstandhistorie

Je hebt ook de mogelijkheid om een tellerstand historie op te vragen bij het RDW van een voertuig. Ga hiervoor naar de stamgegeven van het voertuig, klik onderin dit scherm op de knop “Verkoopinfo” en kies in dit vervolgscherm linksonder voor de knop “OKR Historie”. In dit scherm kan je een tellerstand historie opvragen. Bij voertuigen die niet in jouw bedrijfsvoorraad staan, dien je het rijbewijsnummer van de eigenaar in te vullen om de historie op te kunnen vragen.

Gerelateerde artikelen