Exporteren gegevens uit Autoflex

Er zijn verschillende mogelijkheden om uit Autoflex te Exporteren: