Layout - NAW gegevens positioneren

Uitleg over de marge en terugloop bij de naam adres woonplaats (NAW) gegevens. Zoals de adressering in brieven, offertes en facturen.

Waar staan de instellingen?

Instellingen → Layouts → Algemeen

Instellingen → Layouts → Algemeen

 

Op het tabblad algemeen staan de diverse marge-gegevens voor het opzetten van de adresblokken.

Hoe werken de instellingen

Bewerken van instellingen

 

 1. Marge boven NAW tekst
  hier is in regels aan te geven hoeveel afstand tussen bovenzijde papier en NAW blok gewenst is

 2. Marge links NAW tekst
  hiermee stel je in met spaties (karakters) hoever je het NAW blok vanaf de linkerzijde van het papier geplaatst wilt hebben

 3. Terugloop NAW (venster)
  maak je gebruik van venster enveloppen of wil je de NAW tekst in ‘blok vorm’ tonen, voer hier dan het aantal tekens in dat je wil gebruiken om lange namen af te breken en op de volgende regel te tonen.

 4. Marge onder NAW tekst
  het aantal regels tussen het NAW blok en de rest van het document

 5. Bedrijfslogo rechts
  Logo staat standaard links, met dit vinkje op rechts

 6. Factuur-/offertenummer rechts
  Factuurnummer staat standaard links, met dit vinkje naar rechts

 7. Voettekst
  Voettekst positie, de hoogte positie van de voettekst kan niet worden aangegeven

  1. Grootte NAW tekst
   het formaat in pt van je NAW gegevens

Voorbeeld briefpapier

Voorbeeld briefpapier

 

In dit voorbeeld zien we de lijnen 1 t/m 7 om aan te geven waar de instellingen invloed op hebben.

Venster enveloppen

Gebruik je venster enveloppen met het venster aan de rechter zijde of wil je de NAW gegevens rechts op het briefpapier tonen, geef dan een hoog getal op in de optie 2. Marge links NAW tekst. Dit zorgt ervoor dat het gehele NAW blok verder naar rechts geschoven wordt.

Terugloop belangrijk voor vensterenveloppen

Terugloop belangrijk voor vensterenveloppen

 

De afbeelding toont een AE5 venster enveloppe over het briefpapier, de optie 3. terugloop NAW tekst zorgt ervoor dat lange namen en adressen niet uit het venster lopen, maar op de nieuwe regel verder gaan.

Spaties

Terugloop aantal tekens houdt rekening met spaties. Een lange naam wordt niet afgebroken midden op een woord als er spaties in de naam of adres zijn waarop gesplitst kan worden.

t.a.v. Een lange naam met meerdere achternamen (= 39 tekens)

zal bij instellingen 22 tekens worden afgebroken op de spaties :
Een lange naam met meerdere
achternamen
in plaats van:
Een lange naam met mee
rdere achternamen

Font formaat

Regelafstand, uitlijning links en terugloop is afhankelijk van de gekozen font grootte
kies je voor grootte 10pt of 14pt dan zal ook de inspringing en afstand veranderen.

Kies daarom eerst de gewenste tekst grootte en pas daarna de regels en marges aan.

Gerelateerde artikelen