(her-)Installatie van Autoflex 9

De volgende onderwerpen worden hieronder besproken:

Uitleg

We leggen uit hoe je Autoflex (opnieuw) installeert en koppelt aan bestaande data. Lees de beschrijving goed door voordat je start met de installatie!

Belangrijk

Klik hier om voor de zekerheid een nieuwe licentie aan te vragen als je geen recente update hebt uitgevoerd

Zorg dat je altijd een reservekopie hebt van de AFLWIN (database) map, mocht er onverhoopt iets misgaan

Administrator rechten zijn noodzakelijk op de server en/of het werkstation waar je op installeerd

Installeer het programma Autoflex altijd op dezelfde schijf als waar AFLWIN (database) map staat

De Setup installeert standaard op C:\Autoflex, we raden aan dit niet te wijzigen

Staat Autoflex op meerdere pc’s geïnstalleerd, update de andere pc’s dan ook aan het einde van de installatie


Klik op het linkje dat jouw type installatie beschrijft voor de juiste werkwijze: 

 1. Installatie op Terminal Server

  Ik werk met een Terminal Server of Thinstuff omgeving, gebruikers loggen via Remote desktop of remote app in op de server waar Autoflex draait

 2. Server → Client installatie

  Ik werk met een Server → Client omgeving, op een server of hoofd-pc staat Autoflex met de database. Andere computers maken via het netwerk gebruik van dezelfde database

  1. Alleen Server of Hoofdpc (opnieuw) inrichten

  2. Alleen Client-pc (opnieuw) installeren

 3. Stand-Alone pc (opnieuw) installeren

  Ik werk met een Stand-Alone omgeving, er is 1 computer waar het programma én de database op staan

Let op: Als je gebruikt maakt van de barcodes zal je de fonts hiervoor ook op het nieuwe systeem moeten zetten. Lees hier hoe je dit kan doen: Fonts voor barcode

Datastructuur Autoflex


Installatie op Terminal Server

In deze situatie installeer je Autoflex alleen op de server. Zorg dat alle gebruikers Autoflex afsluiten, controleer via taakbeheer of dit daadwerkelijk is gebeurd!
Volledig nieuwe installatie? Ga door naar Stap 2. 

Stap 1: AFLWIN map op schijf zetten

Kopieer de bestaande AFLWIN map naar de nieuwe locatie op de server, bij voorkeur C:\. Het volledige pad wordt C:\AFLWIN
Zorg dat je een reservekopie van de AFLWIN map op een andere locatie hebt staan. 

Bij een nieuwe installatie sla je deze stap over. 

Stap 2: Autoflex installeren

Download de setup:  en voer het uit via onderstaande stappen:

1: Setup.exe opzoeken

1: Setup.exe opzoeken

Zoek het bestand op in de downloadlocatie

2: Als administrator uitvoeren

2: Als administrator uitvoeren

Klik met de rechtermuisknop op Setup.exe en kies voor 'Als administrator uitvoeren'

3: Beveiliging vrijgeven

3: Beveiliging vrijgeven

Als deze melding verschijnt klik je op Meer informatie en op Toch uitvoeren, en vervolgens voor Ja om de wijzigingen toe te staan. 

4: Setup doorlopen

4: Setup doorlopen

Volg nu de stappen van het installatieproces. Is de installatie klaar, ga hieronder naar Stap 3.
De Setup installeert standaard op C:\Autoflex, we raden aan dit niet te wijzigen.


Stap 3: AFLWIN map koppelen en organiseren

Bij het opstarten vraagt Autoflex waar de AFLWIN map staat. Koppel de bestaande map aan Autoflex. 
Bij een nieuwe installatie ga je door naar het 3e plaatje om een lege AFLWIN map aan te maken. 

1: AFLWIN koppelen

1: AFLWIN koppelen

Staat de AFLWIN op C:\ klik dan op OK
Staat de AFLWIN op een andere schijf, blader dan met het gele mapje naar de AFLWIN, en selecteer deze. Bevestig tenslotte met OK

2: Administratie organiseren

2: Administratie organiseren

Verschijnt de melding dat je moet organiseren? Klik dan op Ja en volg de stappen. 
Verschijnt deze melding niet, start dit proces dan via Systeem → Administratie organiseren. 

3: Alleen voor een nieuwe installatie

3: Alleen voor een nieuwe installatie

Doe je een volledig nieuwe installatie, zonder bestaande gegevens, klik dan op OK om de AFLWIN aan te maken op C:\. Er wordt een lege database gemaakt. Je hoeft niet te organiseren. 

 

Let op

Organiseren kan erg lang duren! Vooral het gedeelte rond inkoop auto's lijkt soms vast te lopen. Sluit het proces nooit tussendoor af, daarmee richt je onherstelbare schade aan aan de database. Neem bij vragen contact op met de Autoflex Servicedesk op 0341-375180. 

Stap 4: Gebruikers toegang geven

Op een server omgeving hebben gebruikers standaard géén rechten op nieuwe mappen. Autoflex gebruikers hebben minimaal schrijfrechten nodig op de mappen Autoflex en AFLWIN.
Zorg tenslotte dat de snelkoppeling van Autoflex beschikbaar is op het bureaublad van de gebruikers, zodat ze ermee kunnen werken. 

Stap 5: Back-up en virusscanners uitsluiten

Draaien er overdag back-up of virusscan processen op de server? Sluit de mappen Autoflex en AFLWIN daar dan van uit. 
Voor  Autoflex is het voldoende om (buiten werktijden) de map AFLWIN in het back-up proces mee te laten lopen. De map Autoflex bevat geen database gegevens, dus hoeft niet in de back-up. 


Server → Client installatie

In deze situatie is er een server of hoofdpc waar Autoflex met de database op draait. Op de hoofdpc is de AFLWIN via het netwerk beschikbaar. 
Op de Client computers staat géén AFLWIN, maar alleen Autoflex. Via een (fictieve) netwerkschijf kijken alle computers naar dezelfde AFLWIN. 

Server of Hoofdpc (opnieuw) inrichten

We gaan er van uit dat de computers onderling in hetzelfde netwerk verbonden zijn, en dat het delen van bestanden is toegestaan binnen het netwerk.
Zijn in het netwerk al schijven beschikbaar waarvan de gegevens op de server staan? Begin dan bij Stap 2. 
Volledig nieuwe installatie? Ga door naar Stap 3. 

Stap 1: Netwerkschijf aanmaken 

1: Gedeelde map aanmaken

1: Gedeelde map aanmaken

 • Maak een map op de harde schijf van de pc bijv. AutoflexData

 • Deel de map binnen het netwerk

 • Voeg 'Iedereen' toe bij personen

 • Zorg voor rechten om te schrijven, standaard is het alleen lezen!

2: Gedeelde map koppelen 

2: Gedeelde map koppelen 

 • Type in de adresbalk van de verkenner \\COMPUTERNAAM en druk op Enter
  (COMPUTERNAAM vervang je door de naam van deze PC)

 • Klik rechts op de gedeelde map en kies voor 'Netwerkverbinding maken'

3: Schijfletter koppelen aan de map

3: Schijfletter koppelen aan de map

Kies een schijfletter die nog niet in het netwerk gebruikt wordt, bijvoorbeeld H: en voltooi het proces. 
De schijf is nu beschikbaar in de verkenner. 

Stap 2: AFLWIN map op schijf zetten

Kopieer de bestaande AFLWIN map naar netwerkschijf uit stap 1. In ons voorbeeld wordt het volledige pad H:\AFLWIN
Zorg dat je een reservekopie van de AFLWIN map op een andere locatie hebt staan. 

Bij een nieuwe installatie sla je deze stap over. 

Stap 3: Autoflex installeren

Download de setup: www.autoflex.nl/downloads/setup.exe en voer het uit via onderstaande stappen:

1: Setup.exe opzoeken

1: Setup.exe opzoeken

Zoek het bestand op op de downloadlocatie

2: Als administrator uitvoeren

2: Als administrator uitvoeren

Klik met de rechtermuisknop op Setup.exe en kies voor 'Als administrator uitvoeren'

3: Beveiliging vrijgeven

3: Beveiliging vrijgeven

Als deze melding verschijnt klik je op Meer informatie en op Toch uitvoeren, en vervolgens voor Ja om de wijzigingen toe te staan. 

4: Setup doorlopen

4: Setup doorlopen

Volg nu de stappen van het installatieproces. Is de installatie klaar, ga hieronder naar Stap 3. 
De Setup installeert standaard op C:\Autoflex, we raden aan dit niet te wijzigen.

Stap 4: AFLWIN map koppelen en organiseren

Bij het opstarten vraagt Autoflex waar de AFLWIN map staat. Koppel de bestaande map aan Autoflex. 
Bij een nieuwe installatie ga je door naar het 3e plaatje om een lege AFLWIN map aan te maken. 

1: AFLWIN koppelen

1: AFLWIN koppelen

 • Blader met het gele mapje naar de netwerkschijf

 • Selecteer de AFLWIN map en klik op OK

 • Bevestig tenslotte nogmaals met OK

2: Administratie organiseren

2: Administratie organiseren

Verschijnt de melding dat je moet organiseren? Klik dan op Ja en volg de stappen. 
Verschijnt deze melding niet, start dit proces dan via Systeem → Administratie organiseren. 

3: Alleen voor een nieuwe installatie

3: Alleen voor een nieuwe installatie

Alleen bij starten met een lege AFLWIN:

 • Blader met het gele mapje naar de netwerkschijf, en zorg dat je daar op staat

 • Maak een nieuwe map, genaamd AFLWIN

 • Bevestig 2 maal met OK
  Je hoeft niet te organiseren. 

 

Stap 5: Back-up en virusscanners uitsluiten

Draaien er overdag back-up of virusscan processen op de server? Sluit de mappen Autoflex en AFLWIN daar dan van uit. 
Voor  Autoflex is het voldoende om (buiten werktijden) de map AFLWIN in het back-up proces mee te laten lopen. De map Autoflex bevat geen database gegevens, dus hoeft niet in de back-up. 


Client-pc (opnieuw) installeren

Deze stap doe je in een Server → Client omgeving om een werkstation te voorzien van Autoflex. 

Stap 1: Netwerkschijf koppelen

We gaan er van uit dat de computers onderling in hetzelfde netwerk verbonden zijn, en dat het delen van bestanden is toegestaan binnen het netwerk.
Wordt de schijf met de AFLWIN map al automatisch toegevoegd via netwerk? Ga door naar stap 2. 

1: Gedeelde map koppelen

1: Gedeelde map koppelen

 • Type in de adresbalk van de verkenner \\COMPUTERNAAM en druk op Enter
  (COMPUTERNAAM is de netwerknaam van de server of hoofdcomputer)

 • Klik rechts op de gedeelde map en kies voor 'Netwerkverbinding maken'

3: Schijfletter koppelen aan de map

3: Schijfletter koppelen aan de map

Selecteer de schijfletter zoals die gebruikt wordt binnen jouw omgeving en voltooi het proces. Let op, dit moet op alle werkplekken dezelfde schijfletter zijn! 
De schijf is nu beschikbaar in de verkenner. 

Stap 2: Autoflex installeren

Download de setup: www.autoflex.nl/downloads/setup.exe en voer het uit via onderstaande stappen:

1: Setup.exe opzoeken

1: Setup.exe opzoeken

Zoek het bestand op op de downloadlocatie

2: Als administrator uitvoeren

2: Als administrator uitvoeren

Klik met de rechtermuisknop op Setup.exe en kies voor 'Als administrator uitvoeren'

3: Beveiliging vrijgeven

3: Beveiliging vrijgeven

Als deze melding verschijnt klik je op Meer informatie en op Toch uitvoeren, en vervolgens voor Ja om de wijzigingen toe te staan. 

4: Setup doorlopen

4: Setup doorlopen

Volg nu de stappen van het installatieproces. Is de installatie klaar, ga hieronder naar Stap 3. 
De Setup installeert standaard op C:\Autoflex, we raden aan dit niet te wijzigen.

Stap 3: AFLWIN map koppelen en organiseren

Bij het opstarten vraagt Autoflex waar de AFLWIN map staat. Koppel de bestaande map aan Autoflex. 

1: AFLWIN koppelen

1: AFLWIN koppelen

 • Blader met het gele mapje naar de netwerkschijf

 • Selecteer de AFLWIN map en klik op OK

 • Bevestig tenslotte nogmaals met OK

2: Administratie organiseren

2: Administratie organiseren

Verschijnt de melding dat je moet organiseren? Klik dan op NEE. Dit is een teken dat je een nieuwere versie van Autoflex gebruikt dan de overige computers.
Sluit Autoflex op alle computers af, en voer op elke computer de Setup.exe uit. Hierna kun je de data organiseren. 

 

 


Stand-Alone pc (opnieuw) installeren

Draait Autoflex geheel op 1 Computer? Zowel het programma als de data? Dan noemen we dat een Stand-Alone  omgeving. 
Volg onderstaande stappen om Autoflex te installeren. Voor een volledig nieuwe installatie begin je bij stap 2. 

Stap 1: AFLWIN map op schijf zetten

Kopieer de bestaande AFLWIN map naar de nieuwe locatie op de computer, bij voorkeur C:\. Het volledige pad wordt C:\AFLWIN
Zorg dat je een reservekopie van de AFLWIN map op een andere locatie hebt staan. 

Bij een nieuwe installatie sla je deze stap over. 

Stap 2: Autoflex installeren

Download de setup: www.autoflex.nl/downloads/setup.exe en voer het uit via onderstaande stappen:

1: Setup.exe opzoeken

1: Setup.exe opzoeken

Zoek het bestand op op de downloadlocatie

2: Als administrator uitvoeren

2: Als administrator uitvoeren

Klik met de rechtermuisknop op Setup.exe en kies voor 'Als administrator uitvoeren'

3: Beveiliging vrijgeven

3: Beveiliging vrijgeven

Als deze melding verschijnt klik je op Meer informatie en op Toch uitvoeren, en vervolgens voor Ja om de wijzigingen toe te staan. 

4: Setup doorlopen

4: Setup doorlopen

Volg nu de stappen van het installatieproces. Is de installatie klaar, ga hieronder naar Stap 3.
De Setup installeert standaard op C:\Autoflex, we raden aan dit niet te wijzigen.

Stap 3: AFLWIN map koppelen en organiseren

Bij het opstarten vraagt Autoflex waar de AFLWIN map staat. Koppel de bestaande map aan Autoflex. 
Bij een nieuwe installatie ga je door naar het 3e plaatje om een lege AFLWIN map aan te maken. 

1: AFLWIN koppelen

1: AFLWIN koppelen

Staat de AFLWIN op C:\ klik dan op OK
Staat de AFLWIN op een andere schijf, blader dan met het gele mapje naar de AFLWIN, en selecteer deze. Bevestig tenslotte met OK

2: Administratie organiseren

2: Administratie organiseren

Verschijnt de melding dat je moet organiseren? Klik dan op Ja en volg de stappen. 
Verschijnt deze melding niet, start dit proces dan via Systeem → Administratie organiseren.

3: Alleen voor een nieuwe installatie

3: Alleen voor een nieuwe installatie

Doe je een volledig nieuwe installatie, zonder bestaande gegevens, klik dan op OK om de AFLWIN aan te maken op C:\. Er wordt een lege database gemaakt. Je hoeft niet te organiseren. 

 

 

Gerelateerde artikelen